Személyes adatok védelme

Ebben a dokumentumban arról talál tájékoztatást, hogy ügyfeleinkről és webhelyünk felhasználóiról milyen személyes adatokat dolgozunk fel, hogy az adatokat hozzájárulás vagy egyéb jogi indok alapján dolgozzuk-e fel, azokat milyen célokra használjuk, kiknek adhatjuk át, és személyes adatai feldolgozásával összefüggésben milyen jogai vannak.

A személyes adatok kezelését érvényes jogszabályok szabályozzák, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban csak „Rendelet“).

1. A kezelő azonossága és kapcsolati adatai

Személyes adatainak kezelője az AvanderNet s.r.o. /Kft./ - székhelye: Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501 /Cseh Köztársaság/, azonosítószáma: 28652576 bejegyezve a Cseh Köztársaság Krajský soud v Ostravě /Ostravai Megyei Bíróság/ által vezetett cégjegyzékébe, C részleg, 37128-as betétlap (a továbbiakban csak kezelő). A kezelő kapcsolati adatai a következők:

kézbesítési cím: Dolní náměstí 1356, Vsetín 75501
elektronikus postacím: info@avander.eu
telefon: +420 571 412 413

2. Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, és mi jogosít fel erre bennünket

Ebben a részben talál információt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és kiterjedéséről, a személyes adatok feldolgozásának típusáról, az adatfeldolgozás jogalapjáról, és, hogy e személyes adatokat mennyi ideig tároljuk.

Tevékenységünk keretében a személyes adatokat különféle célokra és különböző kiterjedésben dolgozzuk fel, vagy:

 • az Ön hozzájárulása nélkül, a szerződés teljesítése alapján [a Rendelet 6. cikk 1 bek. (b) pontja], jogos érdekünk alapján [a Rendelet 6. cikk 1 bek. (f) pontja] vagy jogi kötelezettség teljesítése okán [a Rendelet 6. cikk 1 bek. (c) pontja], vagy
 • az Ön hozzájárulása alapján.

2.1. Amennyiben ellátogat webhelyünkre

Amennyiben ellátogat webhelyünkre, készülékén kis fájlokat, ún. Cookiekat helyezünk el, majd olvasunk le. A Cookie egy kis szövegfájl, amelyet az Ön internetes böngészőjében vagy számítógépének merevlemezén tárolunk. Némely Cookiek csak a weboldal böngészése közben aktívak, és a böngésző bezárásakor törlődnek a böngészőből. Más Cookiek egy beállított ideig a készüléken maradnak, és minden alkalommal aktiválódnak, amikor meglátogatja a konkrét Cookiekat létrehozó webhelyet.

Némely Cookiekat közvetlenül a mi webünk helyez el az ön készülékében. Ezek, a weboldalunk működtetéséhez nélkülözhetetlen Cookiek:

 • figyelemmel kísérni, mérni és elemezni webhelyünk és egyes oldalainak látogatottságát, statisztikákat készíteni és mérni a reklám hatékonyságát;
 • mérni webhelyünk teljesítőképességét, valamint nyilvántartani, elemezni és eltávolítani webhelyünk hibáit és nem működő részeit;
 • különböző információkat tárolni az egyik oldalról a másikra történő átlépés során, mint pl. a választott utazási időpont, az üdülési létesítmények preferált besorolási módja az oldalon, vagy az elmentett kedvenc üdülési létesítmények.

Továbbá lehetővé tesszük harmadik felek részére Cookiek elhelyezését az Ön készülékében, s ezeket használhatják:

 • az Ön, webhelyünkön és más weboldalakon tanúsított viselkedéséről szóló adatok gyűjtésére;
 • testreszabott ajánlatok és célzott hirdetések megjelenítésére, reklám- és közösségi hálózatok keretében, a mienken kívüli weboldalakon.

Ilyen partnereknek azonban nem adjuk át az Ön személyes adatait. Az általunk használt közösségi és reklámhálózatok listája a "Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait, és kinek adjuk át azokat" részben található.

Cookiek, weboldalunk által történő telepítését, a használt internetböngésző megfelelő beállításával bármikor meggátolhatja. Továbbá, a már elmentett Cookiekat bármikor törölheti az internetböngészőn keresztül. Amennyiben böngészőjében deaktiválja a Cookiekat, előfordulhat, hogy webhelyünk nem fog megfelelően működni, és weboldalunk összes funkcióját nem fogja tudni használni.

2.2. Amennyiben különböző csatornákon keresztül kommunikál velünk

Amennyiben különböző csatornákon keresztül - különösen telefonvonalon, e-mailen, chat eszközökkel és közösségi hálózatokon keresztül – kommunikál velünk, jogos érdekünk alapján fogjuk feldolgozni személyes adatait, különösen pedig a következőket: név, telefonszám, e-mail cím, IP-cím és a lefolytatott kommunikációról készült felvétel, az alább célból:

 • igényeinek intézése;
 • igényeinek nyilvántartása, hogy ellenőrizhessük, vajon rendben és időben teljesítjük-e azokat;
 • annak bizonyítása, hogy igényét befogadtuk és elintéztük, pl. amikor ez úton rendel nálunk, vagy érvényesít reklamációt;
 • ezek elemzései, szolgáltatásaink minőségének javítása érdekében;
 • IP cím esetén azután, eszközeink, visszaélésekkel (pl. nagyszámú spamüzenet generálása) szembeni megóvása céljából.

A személyes adatokat, e célokból, az általunk közvetített szolgáltatások befejezésétől számított 3 évig őrizzük meg.

Amennyiben az Ön velünk folytatott kommunikációja megrendelést eredményez, akkor a következő részben feltüntetett személyes adatfeldolgozási feltételeket érvényesítjük (Amennyiben létrehoz szállásrendelést).

2.3. Amennyiben létrehoz szállásfoglalást (-rendelést)

A létrehozott szállásfoglalás keretében rögzítjük nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét, a megszálló személyek számát, valamint esetenként a megállapodott fizetési módhoz szükséges adatokat. Ezeket a személyes adatokat megrendelésének intézése céljából dolgozzuk fel, tehát szerződés teljesítése alapján történő feldolgozásról van szó.

A megrendeléssel kapcsolt személyes adatokat az illetékes szerződött partnernek adjuk át, aki biztosítja a szerződés teljesítését (bővebb információ a "Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait, és kinek adjuk át azokat" részben található). A megrendeléséből nyert személyes adatokat továbbá az Önnel folytatott kommunikációhoz – különös tekintettel megrendelésének vagy fizetésének állására -, valamint megrendelésére vonatkozó további információk esetleges küldéséhez használjuk.

A foglalás keretében nyert személyes adatokat jogi kötelezettségtejesítés okán is feldolgozzuk, mégpedig különösen a következő törvények betartása miatt:

 • 89/2012 Sb. sz. törvény, občanský zákoník /Polgári Törvénykönyv/,
 • 634/1992 Sb. sz. fogyasztóvédelmi törvény,
 • 235/2004 Sb. sz. hozzáadottérték-adó /ÁFA/ törvény,
 • 563/1991 Sb. sz. számviteli törvény.

E célokból a személyes adatokat 10 évig tároljuk.

A foglalás létrehozása keretében, jogos érdekünk alapján ugyancsak feldolgozzuk az Ön nevét, e-mail címét, testreszabott ajánlattétel és célzott reklám céljából, melyeket e-mailben küldhetünk Önnek. Jogos érdekünk, ez esetben, szolgáltatásaink hatékony propagálása. Az e-mailes newsletter fogadását bármikor felmondhatja, a megfelelő utalás révén, melyet minden e-mailes newsletterben feltüntetünk.

A foglalás létrehozása keretében rögzítjük az Ön IP címét is, mégpedig kizárólag technológiai eszközeink visszaélés (pl. a foglalási rendszer túlterhelése) elleni védelme céljából. Ez esetben jogos érdekünk alapján történő feldolgozásról van szó. A foglalás keretében letárolt IP címet 7 napig tároljuk, majd ez az adat automatikusan törlődik.

2.4. Amennyiben véleményezi a szállást

Üdülési elszállásolásának befejezése után küldünk egy kérdőívet, tartózkodásának értékelésére. Amennyiben értékelést ad a szállásról, egyetértése alapján dolgozzuk fel nevét, e-mail címét és értékelését. Az értékelésének közzétételéhez adott egyetértést bármikor visszavonhatja. Az üdülőlétesítmények értékelésénél weboldalunkon csak az Ön keresztnevét, vezetéknevének első betűjét, az állam rövidítését és az értékelés szövegét közöljük. Személyes adatait, e célból, az értékelés közzétételéhez adott egyetértésének visszavonásáig, legfeljebb azonban az egyetértése megadását követő 7 évig használjuk.

2.5. Amennyiben bejelentkezik newsletterünkre

Amennyiben bejelentkezik newsletterünk fogadására, kapcsolati adatait, esetleg beállításait az Ön ajánlatküldéshez adott egyetértése alapján fogjuk feldolgozni. Személyes adatait, e célból, a feldolgozáshoz adott egyetértésének visszavonásáig, tehát a newsletterből történő kijelentkezésig, legfeljebb azonban az egyetértése megadását követő 5 évig használjuk.

3. Ki dolgozza fel az Ön személyes adatait, és kinek adjuk át azokat

Személyes adatkezelőként maghatározzuk a fentebb behatárolt célokat, melyekre gyűjtjük az Ön személyes adatait, meghatározzuk a feldolgozás eszközeit és felelünk a megfelelő végrehajtásért.

Személyes adatait átadhatjuk további, adatkezelő szerepű személyeknek is, mégpedig:

 • megrendelése intézésével összefüggésben, partnereinknek, akik részt vállalnak a teljesítésben, amint az „Amennyiben létrehoz szállásfoglalást (-rendelést)” részben áll, konkrétan:
  • utazási ügynökségeknek, melyek biztosítják a szállásszerződés realizálását, vagy, amennyiben közvetítői szolgáltatásainkat reklamálja, és reklamációjának rendezéséhez utazási ügynökség vagy más harmadik fél együttműködése szükséges;
  • a fizetés biztosításához szolgáló fizetési rendszereket üzemeltető partnereinknek, mindenekelőtt kártyás fizetéssel összefüggésben, főleg a Mastercard Europe SA, Visa Europe Services Inc. és a Computop GmbH társaságnak;
 • gyetértése alapján, reklám- és közösségi hálózatoknak, ahogy az „Amennyiben ellátogat webhelyünkre” részben áll, átadás reklám- és közösségi hálózatoknak, mégpedig konkrétan:
  • Google Ireland Limited (regisztrációs szám: 368047), székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; e társaság magánszféra védelmi feltételei elérhetők itt: https://policies.google.com/technologies/ads.

Személyes adatok feldolgozásához további adatfeldolgozók szolgáltatásait is felhasználjuk, amelyek a személyes adatokat csak utasításainknak megfelelően és a „Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, és mi jogosít fel erre bennünket” részben leírt célokból dolgozzák fel. Ilyen adatfeldolgozók a:

 • Microsoft Ireland Operations Ltd., mint cloud-szolgáltató, valamint technológia- és támogatás-szállító; adataink a Microsoft cég Európai Unió keretén belüli szerverein találhatók;
 • Google Inc., mint marketingeszköz üzemeltető, a Google Analytics szolgáltatás keretében, amely segít a web optimalizálásában, valamint az Önnek szóló tartalom és ajánlatok személyre szabásában;
 • Help Scout Inc., székhelye 131 Tremont Street, Boston, Massachusetts 02111, USA, mint ügyfél-támogatási szoftverszolgáltató; a Help Scout társaság a GDPR irányelvnek megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat, és regisztrálással bír az EU/US Privacy Shield projekt keretében: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzX1AAK&status=Active
 • • The Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Atlanta, Georgia 30308, USA, mint az e-mailes newsletter forgalmazásához szolgáló Mailchimp software szállítója; a The Rocket Science Group társaság a GDPR irányelvnek megfelelően dolgozza fel a személyes adatokat, és regisztrálással bír az EU/US Privacy Shield projekt keretében: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

4. Milyen jogai vannak személyes adatai feldolgozásánál

Szíveskedjék tudomásul venni, hogy a személyes adatok védelméről szóló törvény értelmében, személyes adatainak feldolgozásánál a következő jogokkal rendelkezik:

4.1. Hozzáférési jog

Jogában áll tudni, Önről milyen adatokat dolgozunk fel, milyen célból, milyen időtartamban, hol szerezzük személyes adatait, kinek adjuk át azokat, ki dolgozza fel azokat rajtunk kívül, és milyen további jogai vannak személyes adatainak feldolgozása kapcsán. Mindezt megtudhatja ebből a "Személyes adatok védelme" dokumentumból. Amennyiben azonban nem biztos abban, hogy Önről mely személyes adatait dolgozzuk fel, kérhet tőlünk egy igazolást arról, hogy az Önt érintő személyes adatokat részünkről feldolgozzuk-e vagy sem, s amennyiben igen, jogosult hozzáférni ezekhez a személyes adatokhoz. A hozzáférési jog keretében kérheti a feldolgozott személyes adatok másolatát, miközben az első példányt díjmentesen a többi másolatot pedig már díjazás ellenében szolgáltatjuk.

4.2. Javítási jog

Amennyiben azt észleli, hogy az Önről feldolgozott személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak, joga van arra, hogy azokat haladéktalan kijavítsuk, ill. kiegészítsük.

4.3. Törlési jog

Némely esetekben joga van ahhoz, hogy személyes adatait töröljük. Személyes adatai indokolatlan késedelem nélkül kitöröljük, amennyiben az alábbi okok valamelyike fennáll:

 • személyes adataira már nincs szükségünk azokra a célokra, amelyekre feldolgoztuk azokat;
 • visszavonja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulását, miközben olyan adatokról van szó, amelyek feldolgozásához hozzájárulása elengedhetetlen, és egyben nincs másik okunk, amiért is ezen adatokat továbbra is fel kell dolgoznunk;
 • él a feldolgozással szembeni kifogásolási jogával (ld. lentebb „A feldolgozással szembeni kifogás emelés joga”) azon személyes adatoknál, melyeket jogos érdekünk alapján dolgozunk fel, és úgy találjuk, hogy már nincs ilyen jogos érdek, amely feljogosítana erre a feldolgozásra, vagy
 • úgy gondolja, hogy az általunk végzett személyes adatfeldolgozás már nincs összhangban az általánosan kötelező érvényű előírásokkal.

Szíveskedjék szem előtt tartani, hogy amennyiben szó is van valamelyikről ezen okok közül, az nem jelenti azt, hogy összes személyes adatát azonnal töröljük. Ez a jog ugyanis abban az esetben nem érvényesül, ha személyes adatainak feldolgozása továbbra is elengedhetetlen jogi kötelezettségünk teljesítéséhez, valamint jogi követeléseink meghatározásához, végrehajtásához vagy védelméhez (ld. a "Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, és mi jogosít fel erre bennünket" részt).

4.4. Feldolgozás korlátozási jog

Némely esetekben, a törlési jogon kívül élhet a személyes adatfeldolgozás korlátozásának jogával. Ez a jog lehetővé teszi az Ön számára kérni, hogy bizonyos esetekben személyes adatai jelölést kapjanak, és ezek az adatok már ne képezzék semmilyen további feldolgozási művelet tárgyát - ebben az esetben azonban nem örökre (mint a törlési jog esetében), hanem korlátozott időre. A személyes adatok feldolgozását korlátoznunk kell, amennyiben:

 • tagadja a személyes adatok pontosság, míg meg nem egyezünk, hogy milyen adatok a helyesek;
 • személyes adatait elégséges jogalap nélkül dolgozzuk fel (pl. a szükséges feldolgozási keret felett), de Ön, az ilyen adatok törlése helyett csupán azok korlátozását részesíti előnyben (pl. amennyiben várható, hogy ilyen adatokat a jövőben mégiscsak rendelkezésünkre bocsátana);
 • személyes adataira már nincs szükségünk a fent említett feldolgozási célokra, de Ön igényli azokat jogi követeléseinek meghatározásához, végrehajtásához vagy védelméhez, vagy
 • a feldolgozással szemben kifogást emel. A kifogásolási jogot részletesebben lentebb, a "A feldolgozással szembeni kifogás emelés joga" fejezet írja le. A kifogás jogossága vizsgálatának időtartamára kötelesek vagyunk korlátozni személyes adatainak feldolgozását.

4.5. Átadási jog

Jogában áll megszerezni tőlünk összes, Ön által szolgáltatott személyes adatát, amelyeket a szerződés teljesítése és az Ön egyetértése alapján dolgozunk fel. Személyes adatait strukturált, általánosan használatos gépi, olvasható formátumban bocsátjuk rendelkezésére. Ahhoz, hogy az adatokat, kérésére, könnyen átadhassuk, csak olyan adatokról lehet szó, amelyeket automatizált módon, elektronikus adatbázisainkban dolgozunk fel.

4.6. A feldolgozással szembeni kifogás emelés joga

Jogában áll kifogást emelni a jogos érdekünk alapján történő személyes adatfeldolgozással szemben (ld. a "Milyen személyes adatokat dolgozunk fel, és mi jogosít fel erre bennünket" részt). Amennyiben marketing tevékenységekről van szó, megszüntetjük személyes adatainak erre a célra történő feldolgozását; a többi esetben akkor teszünk így, ha nem lesz nyomós, jogos okunk arra, hogy az ilyen feldolgozást folytassuk.

4.7. Panaszemelési jog

A fenti módon történő jogérvényesítés semmilyen módon nem érinti abbéli jogát, hogy az illetékes felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be. Ezt a jogát főleg abban az esetben érvényesítheti, ha úgy véli, hogy személyes adatait jogtalanul, vagy az általánosan kötelező érvényű előírásokba ütköző módon dolgozzuk fel. Illetékes felügyeleti szervünk az Úřad pro ochranu osobních údajů /Személyes Adatvédelmi Hatóság/, melynek székhelye a Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 /Cseh Köztársaság/ címen található.

5. Hogyan érvényesíthetők az egyes jogok

A személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos minden kérdésben, legyen szó akár kérdésről, jogérvényesítésről, panaszról vagy bármi másról, ügyfélközpontunkhoz fordulhat. Az aktuális kapcsolati információk a www.avander.co.hu weben érhetők el.

Kérelmét felesleges késedelem nélkül, legfeljebb azonban egy hónapon belül elintézzük. Kivételes esetekben, különösen kérelme bonyolultsága okán, jogunkban áll ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani. Az ilyen esetleges meghosszabbításról és annak indoklásáról természetesen tájékoztatni fogjuk.

Írjon nekünk

Az angol nyelvű kérdések elsőbbséget élveznek, így azokat dolgozzuk fel először. Megértését köszönjük. ×

A személyes adatok védelme