Az AvanderNet s.r.o. közvetítői feltételei

Az AvanderNet s.r.o. közvetítői feltételei, a vevők és bérbeadók /touroperátorok (továbbiakban "szolgáltatók") közötti bérleti – és elszállásolási szerződések feltételeit határozzák meg.

Az AvanderNet s.r.o. mint közvetítő, a szolgáltatónak ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt és üdülési szálláshelyek bérbeadására vonatkozó szerződések megkötését közvetíti.

Az AvanderNet s.r.o. ezen közvetítési feltételei nem helyettesítik a szolgáltatók általános szerződéses feltételeinek kikötéseit (továbbiakban "ÁSZFK").

1. Szerződéskötés a vevővel

1.1. A telefonos, elektronikus vagy írásbeli foglalással a vevő kötelezi magát a szolgáltatóval való szerződés megkötésére. A szolgáltatót az AvanderNet s.r.o. képviseli. Az AvanderNet s.r.o. kiköti az ajánlat elfogadásának jogát. A szerződés megkötése csak az AvanderNet s.r.o.-tól, illetve a szolgáltatótól kapott, az adott foglalás írásbeli, telefonos vagy e-mail útján történő visszaigazolását követően jön létre. A vevő tudomásul veszi, hogy utólagos viszalépés esetén fennáll a szolgáltatónak fizetendő illeték.

1.2. A foglalással a vevő elfogadja a konkrét szolgáltató ÁSZFK-t, mintahogy az AvanderNet s.r.o. közvetítési feltételeit is. Az ÁSZFK az adott szálláshely foglalási formanyomtatványában vannak feltüntetve, mégpedig link formájában. A foglalás során felhívjuk a vevő figyelmét az ÁSZFK-ra és megkérjük, a feltételek elfogadására. Az AvanderNet s.r.o. javasolja a vevőnek a ÁSZFK kinyomtatását.

1.3. A sikeres foglalást követően az AvanderNet s.r.o., mint közvetítő, megküldi e-mailben a vevő számára a foglalás előzetes visszaigazolását. A többi információt a vevő ezután a szolgáltatótól kapja meg e-mailben.

1.4. A vevő köteles, azonnal leellenőrizni, hogy a visszaigazoló e-mailben az adatok helyesek-e. Amennyiben a megrendelés hibás adatokat tartalmaz, a vevő köteles azonnal tájékoztatni a szolgáltatót illetve az AvanderNet s.r.o. -t és megjelölni a hibákat. A vevő köteles haladéktalanul tájékoztatni a szolgáltatót és az AvanderNet s.r.o.-t

1.5. A vevő köteles a foglaláskor megadni az üdülésen résztvevő személyek számát (a gyermekeket is beleértve), továbbá hogy visz-e magával háziállatot. Egyes szálláshelyekre a háziállatot külön kérvényezés után lehet bevinni.

2. Fizetés/útlevelek, utazási dokumentumok

A szálláshely bérleti díját a vevő a szolgáltató által megjelölt több féle módon egyenlítheti ki, legtöbb esetben banki átutalással vagy kártyás fizetéssel. Pontos információkat a kifizetés módjáról és a fizetési feltételekről az ügyfél a foglalás viszaigazolásában talál. Egyes kifizetéseknél, mint pl. a kártyás fizetésnél az AvanderNet s.r.o. fenntartja a további illetékek kiszámlázásának jogát. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a szolgáltató nem köteles a bérbeadás árának átutalásakor felmerülő, (belföldi vagy külföldi) banki illetétek megfizetésére. A kifizetés módja, az adott szálláshely esetében a szállásehelyekről szóló információkban található meg.

3. Tájékoztatás a vízum, deviza és egészségügyi rendelkezésekről

3.1. A vevő maga felel a belföldi és külföldi belépési vagy kiutazási, egészségügyi, illetve utazási dokumentumokat és vízumot érintő előírások betartásáért

3.2. A biztonságot, az adott országba való belépést, a vízumot, stb. érintő, illetve az egészségügyi információk megtalálhatóak a Magyar Külügyminisztérium honlapján (http:/konzuliszolgalat.kormany.hu).

4. Visszalépés a szerződéstől/a foglalás módosítása

4.1. A vevő bármikor visszaléphet a közvetítői szerződés megkötésétől és lemondhatja a foglalást az üdülés megkezdése előtt (ún. sztornó). A szolgáltatónál a visszalépési nyilatkozat kézhezvételének időpontja a meghatározó. Javasoljuk, hogy a vevő e-mailben küldje meg a visszalépési nyilatkozatot. A sztornó idejével és a szolgáltató szerződési feltételeivel összefüggésben ebben az esetben felszámítható megfelelő mértékű kárpótlási összeg.

4.2. A vevő módosíthatja a foglalást, ami további költségeket vonhat maga után. Egyes szolgáltatók átalánydíjat számítanak fel a foglalás módosításakor, kivételes esetben a foglalás lesztornózható, majd újra kell foglalni. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a vevőnek kárpótlási összeg számítható fel.

5. Biztosítás

Az AvanderNet s.r.o. javasolja a vevőnek az európai államokba történő beutazás esetében is az utazási egészségügyi biztosítás megkötését, mivel a kisebb balesetek is nagy költségeket vonhatnak maguk után, amiket az átlagos egészségügyi biztosítás nem feltétlenül egyenlít ki. Az AvanderNet s.r.o. továbbá ajánlja vevőinek a sztornó biztosítást arra az esetre, ha a vevő visszamondja a foglalást.

6. Személyes adatok védelme

Az AvanderNet s.r.o. öszegyűjti és tárolja vevői azon adatait, melyek szükségesek a szolgáltatásnyújtás során. Az AvanderNet s.r.o. biztosítja a vevők adatainak védelmét a jogtalan hozzáférés ellen és megteszi a szükséges intézkedéseket a vevő személyes adatainak védelmére a Személyes adatok védelméről szóló, 101/2000 sz. törvény értelmében.

7. Befejező rendelkezések

7.1. Amennyiben bebizonyosodik hogy a közvetítői feltételek bármelyike érvénytelen, hatálytalan illetve teljesíthetetlen, ez a tény nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényét, hatályát illetve teljesítését. Az AvanderNet s.r.o. kötelezi magát, hogy az ilyen rendelkezéseket érvényes, hatályos rendelkezésekkel helyettesíti, amelyek a lehető legnagyobb mértékben betartják az érvénytelen, hatálytalan illetve teljesíthetetlen feltélekben leírtakat.

7.2. A közvetítői feltételek megszegése, illetve a feltételek megszegésének indokolt gyanúja esetén, elsősorban abban az esetben, ha a vevő a foglalása során hamis, kitalált adatokat ad meg, az AvanderNet s.r.o. –nak jogában áll az adott vevőt bármikor letiltani a honlapról.

7.3. A fenti közvetítési feltételekre a magyar jogi szabályok az irányadóak.

Írjon nekünk

Az angol nyelvű kérdések elsőbbséget élveznek, így azokat dolgozzuk fel először. Megértését köszönjük. ×

A személyes adatok védelme